โรงเรียนบ้านวังตลับ

หมู่ที่ 4 บ้านวังตลับ ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-845298

กรมธรรม์ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ OSAGO ที่คุณไม่รู้ อธิบายได้ ดังนี้

กรมธรรม์ ดูเหมือนว่าผู้ขับขี่รถยนต์หลายคนอาจรู้เกือบทุกอย่างเกี่ยวกับการประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกภาคบังคับ OSAGO แต่มีคุณสมบัติบางอย่างของการออกแบบ และการใช้ระบบอัตโนมัติที่ทุกคนไม่รู้จักนี้ จะกล่าวถึงในสิ่งพิมพ์ของเรา วงเงินประกัน การมีนโยบาย OSAGO เกี่ยวข้องกับการชำระเงินสำหรับการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เสียหาย และการฟื้นฟูสุขภาพของผู้ขับขี่ และผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บ

ขนาดสูงสุดถูกจำกัดโดยกฎหมาย นี่คือ 130,000 UAH สำหรับการฟื้นฟูความเสียหายของวัสดุและ 260,000 UAH เพื่อรักษาผู้บาดเจ็บ รัฐบาลสัญญาว่าจะเพิ่มขีดจำกัดการประกันภัยรถยนต์ แต่ยังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายในเรื่องนี้ เมื่อพิจารณาจากต้นทุนของรถยนต์ สมัยใหม่ ซึ่งสูงถึงหลายสิบล้านฮรีฟเนีย จึงเป็นที่ชัดเจนว่าเหตุใดจำนวนเงินดังกล่าวจึงอาจไม่เพียงพอ

จากนั้นผู้ขับขี่ที่รับผิดชอบในอุบัติเหตุ จะต้องจ่ายเงินเพิ่มจากกระเป๋าของเขาเอง จริงอยู่มีทางออก ประกันภาคสมัครใจ VGO ด้วยความช่วยเหลือ จำนวนเงินชดเชยแก่เหยื่อสามารถเพิ่มเป็น 1 ล้านฮรีฟเนีย ประกันดังกล่าวสามารถออกได้ในบริษัทเดียวกันกับที่ซื้อกรมธรรม์ OSAGO จะได้เงินคืนจาก OSAGO เพื่ออะไร เมื่อทำสัญญา ออนไลน์ การระบุข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับรถ และข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของเป็นสิ่งสำคัญมาก

กรมธรรม์

หากพบข้อมูลเท็จ บริษัทประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทุกประการ มีบางครั้งที่คุณต้องคืนกรมธรรม์หรือยกเลิกกรมธรรม์ หลังจากได้รับเงิน ต้องมีเหตุผลที่ดีสำหรับสิ่งนี้ ขายรถให้เจ้าของคนอื่น ในกรณีนี้ กรมธรรม์ประกันภัยจะออกใหม่ การทำลายรถ การตายของเจ้าของ ใบอนุญาตหมดอายุจากบริษัทประกันที่ออกประกัน หากต้องการยกเลิกสัญญา คุณต้องยื่นคำร้อง และระบุเหตุผลในการยุติการเป็นพลเมืองอัตโนมัติ

นอกจากนี้ยังมีสาเหตุที่บริษัทประกันภัย อาจยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายกล่าวคือเรียกร้องเงินจากผู้กระทำความผิด สิ่งนี้จะเกิดขึ้นหากได้รับการพิสูจน์ว่าเขา อยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราหรือยาเสพติดในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ ออกจากที่เกิดเหตุหรือไม่เห็นด้วยกับการตรวจร่างกาย ไม่มีสิทธิ์ขับรถ เข้าครอบครองรถอันเป็นผลมาจากการกระทำที่ผิดกฎหมาย ขับรถผิดปกติ

บริษัทประกันภัยยังสามารถใช้ขั้นตอนการไล่เบี้ยกับองค์กรที่รับผิดชอบสภาพถนนหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นด้วยเหตุนี้ ผลกระทบของการหักลดหย่อนในการชำระค่าประกัน ค่าเสียหายส่วนแรกคือจำนวนเงินที่ผู้กระทำผิดในอุบัติเหตุชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ประสบภัยด้วยตนเอง ช่วยให้ผู้ขับขี่ที่มีความเสียหายเล็กน้อยต่อรถสามารถแก้ไขปัญหาทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องติดต่อบริษัทประกันภัย

นอกจากนี้ การมีอยู่ของมันช่วยให้คุณประหยัดเงินของผู้เอาประกันภัย ดังนั้น นโยบายที่ไม่มีแฟรนไชส์จึงมีราคาแพงกว่า สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าผลกระทบของมัน มีผลกับความเสียหายของวัสดุเท่านั้น หากจะพูดถึงชีวิตและสุขภาพของผู้เสียหายก็ไม่เป็นผล หากเจ้าของรถมั่นใจในฝีมือ มีประวัติการปลอดอุบัติเหตุมายาวนาน ก็สามารถลดต้นทุน กรมธรรม์ประกันภัย OSAGOได้ โดยเลือกประกันแบบหักลดหย่อนสูงสุด

เมื่อคนขับไม่มีความมั่นใจในตัวเอง ก็ควรเลือกตัวเลือกที่มีค่าลดหย่อนขั้นต่ำ ในกรณีนี้ บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าเสียหายทั้งหมด ค่าชดเชยทรัพย์สินที่เสียหายในรถ กฎหมายของ OSAGO กำหนดให้กรณีที่บริษัทประกันภัยไม่ชดเชยการสูญเสียวัสดุ กล่าวคือ ไม่ชดเชยมูลค่าทรัพย์สินที่อยู่ในรถ ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ สิ่งนี้จะเกิดขึ้นในกรณีต่อไปนี้ รายการอยู่ในรถของผู้รับผิดชอบในอุบัติเหตุ

หลักทรัพย์ โบราณวัตถุ ธนบัตร ภาพวาดหรือของสะสม เครื่องประดับที่ประกอบด้วยอัญมณีได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ ในกรณีเหล่านี้ บริษัทประกันภัยมีสิทธิปฏิเสธการชดใช้ค่าเสียหายของทรัพย์สิน จากนั้นคุณจะต้องขึ้นศาลเพื่อให้ผู้กระทำผิดจ่ายเงิน การยกเลิกสัญญากรณีเกิดข้อผิดพลาดในนโยบาย OSAGO ขออภัย ข้อผิดพลาดสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อร่างสัญญาประกัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บ่อยครั้งที่มันเริ่มเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ เมื่อมีการแนะนำระบบประกันภัยอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อกรอกแบบฟอร์ม ผู้คลั่งไคล้รถอาจเขียนนามสกุล ชื่อหรือนามสกุล ข้อมูลหนังสือเดินทาง หมายเลขและชุดของใบขับขี่ผิดพลาด หากมีการสรุปสัญญาประกันภัยแล้ว ข้อมูลเกี่ยวกับคนขับและรถของเขาจะอยู่ในฐานข้อมูลของบริษัท ข้อผิดพลาดนั้นสามารถสังเกตได้ และขจัดออกไปในขั้นตอนการออกกรมธรรม์

หากสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นและเจ้าของรถได้รับเอกสารที่มีความไม่ถูกต้องทางเทคนิคก็อาจมีการยกเลิก ในการเริ่มต้นขั้นตอนดังกล่าว ผู้ขับขี่ควรติดต่อบริษัทประกันภัยโดยเร็วที่สุด โดยจะขอให้ออกใบสมัครเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อขอเปลี่ยนเอกสาร นอกจากนี้ หลังจากตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดแล้ว พนักงานของบริษัทจะยกเลิกสัญญาประกันภัยเดิมและร่างสัญญาใหม่

การออกกรมธรรม์ใหม่เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาด จะไม่มีค่าใช้จ่าย แต่จะไม่มีผลกับกรณีที่เงื่อนไขทางการเงินเปลี่ยนแปลงไป อุบัติเหตุบนท้องถนนอยู่ไกลจากสถานการณ์ที่ดีที่สุดที่บุคคลสามารถเผชิญได้ และเป็นการดีถ้า อุปกรณ์เท่านั้นที่ได้ รับความเดือดร้อนไม่ใช่ผู้คน ไม่ว่าในกรณีใดวิถีชีวิตปกติจะหยุดชะงัก แผนทั้งหมดล้มเหลว ความมั่นคงทางการเงินกำลังพังทลาย

หากผู้เข้าร่วมในอุบัติเหตุมีกรมธรรม์ประกันภัย OSAGO อยู่ในมือก็มีความเป็นไปได้สูง ที่จะสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาทางการเงินได้ บริษัทประกันมีความผิด จะชดใช้ค่าเสียหายให้ผู้เสียหายทั้งหมด ตามจำนวนที่กำหนดโดยสัญญา และสถานการณ์เฉพาะ นอกจากนี้ ยังเกิดขึ้นที่การชำระเงินเหล่านี้ อาจไม่เพียงพอเพื่อชดเชย ความเสียหายทั้งหมด และจากนั้น ผู้กระทำผิดเองจะจ่ายส่วนต่างที่ขาดหายไปให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ

ใครจะเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายหากผู้รับผิดชอบอุบัติเหตุไม่มีประกัน แต่ถ้าผู้เข้าร่วมหนึ่งคนหรือทุกคนในอุบัติเหตุไม่มีกรมธรรม์ประกันภัย ตามหลักเหตุผล ไม่ควรเป็นเช่นนั้น เนื่องจากประกัน OSAGO เป็นเอกสารบังคับที่ทุกคนที่เดินทางบนถนนของประเทศยูเครนควรมี กฎหมายยังให้ค่าปรับสำหรับการขาดการประกันดังกล่าวในจำนวน 425 ถึง 850 UAH

จริงอยู่ คนขับบางคนพยายามประหยัด โดยไม่ซื้อกรมธรรม์ แล้วจะทำอย่างไรถ้าพลเมืองที่ไม่มี OSAGO ประสบอุบัติเหตุ ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว การไม่มีข้อตกลง OSAGO ถือเป็นการละเมิดกฎหมายแล้ว และตามกฎหมายแล้ว ผู้เสียหายทุกคนในระหว่างการเกิดอุบัติเหตุ จะต้องได้รับค่าชดเชยทุกกรณี หากผู้ขับขี่ ที่ประสบอุบัติเหตุมีนโยบายของ CASCO บริษัทประกันภัยจะให้เงินสำหรับการซ่อมแซมและรักษา ถ้าจำเป็น

แต่เพื่อชดเชยความเสียหายให้กับบุคคลที่สาม หากผู้ขับขี่คนนี้มีความผิด ไม่ว่าในกรณีใด เขาจะต้องทำเอง การสูญเสียทางการเงินทั้งหมดของผู้บาดเจ็บ จะได้รับการกู้คืนทางศาล หากเจ้าของรถอยู่ในประเภทของผู้รับผลประโยชน์ สำนักงานประกันภัยรถยนต์ของประเทศ MTIBU จะชดเชยความเสียหายให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของอุบัติเหตุ

องค์กรนี้เป็นผู้ค้ำประกันการ ชำระเงินประกันทั้งหมดภายใต้สัญญา OSAGO ควบคุมกิจกรรมของผู้ประกันตนทั้งหมด ดังนั้น ผู้ขับขี่ที่บาดเจ็บจึงมั่นใจได้ว่า จะได้รับการชดเชยค่าใช้จ่ายของเขา ในการรับเงินเต็มจำนวน คุณจำเป็นต้องรู้วิธีปฏิบัติตนหลังเกิดอุบัติเหตุ จำเป็นต้องแก้ไขสถานที่และเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ ความเสียหายทั้งหมดที่เกิดกับรถ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการจัดทำรายงานอุบัติเหตุโดยไม่มีข้อผิดพลาด

ในกรณีที่ไม่มีใครสารภาพผิด หรือหากผู้เข้าร่วมในเหตุการณ์ไม่มีข้อตกลง OSAGO ผู้เสียหายจะต้องรวบรวมเอกสารที่จำเป็นและไปศาล ฐานหลักฐานของเหตุการณ์ คือโปรโตคอลที่จัดทำโดยตำรวจ รูปถ่ายความเสียหายของรถ เช็คจากสถานีบริการเพื่อซ่อมแซม ใบเสร็จรับเงินสำหรับค่ารักษาพยาบาล ทั้งหมดนี้จะช่วยให้ศาลตัดสินให้เหยื่อเห็นชอบ เป็นไปได้ไหมที่จะออก OSAGO หลังจากเกิดอุบัติเหตุ

น่าเสียดายที่นอกจากผู้ขับขี่ที่หวังโอกาสแล้ว ยังมีบริษัทประกันภัยที่เสนอให้ลูกค้าซื้อกรมธรรม์ที่ไม่ถูกต้อง หรือทำหลังจากเกิดอุบัติเหตุ เมื่อมองแวบแรก ดูเหมือนว่าไม่มีคนที่มีสติจะทำเช่นนี้ แต่สถิตินั้นไม่หยุดยั้ง และแสดงให้เห็นว่าประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของประกันอุบัติเหตุจะออกย้อนหลัง สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่า การทำกรมธรรม์ประกันภัย หลังเหตุการณ์นั้นผิดกฎหมาย

และจะถูกพิจารณาว่า เป็นการฉ้อโกงโดยศาล ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความรับผิดทางอาญา ไม่มีบริษัทที่เคารพตนเองจะทำสิ่งนี้ ยิ่งกว่านั้นการหลอกลวงจะยังคงถูกเปิดเผย อุบัติเหตุมักตกอยู่ที่เครื่องบันทึกวิดีโอและกล้องวงจรปิด บันทึกจากพวกเขาจะช่วยในการกำหนดเวลาที่แน่นอนของเหตุการณ์ จากนั้นผู้ขับขี่ที่ออกสัญญาประกัน ย้อนหลังจะต้องผ่านช่วงเวลาที่ไม่พึงประสงค์มากมาย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากบริษัทนำคดีไปสู่ศาล และพนักงานประกันไม่น่าจะเสี่ยงที่ทำงานของเขาโดยไม่มีเหตุผล การเปิดเผยการฉ้อโกงทำได้ง่ายมาก เมื่อถึงเวลาชำระเงิน การลงทะเบียนนโยบายใน ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ MTIBU และการกำหนดหมายเลขเฉพาะให้กับเอกสาร ดังนั้น คุณไม่ควรลองเสี่ยงโชค แต่ควรจัด OSAGO ล่วงหน้าในองค์กรที่เชื่อถือได้

 

 

 

บทความที่น่าสนใจ : ความอ่อนแอ ประเภทของความอ่อนแอและสาเหตุ อธิบายได้ ดังนี้