โรงเรียนบ้านวังตลับ

หมู่ที่ 4 บ้านวังตลับ ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-845298

การคัดกรองไข้ ตามมาตรการโควิด

การคัดกรองไข้ เปิดภาคเรียนมีมาตราการคัดกรองไข้และวัดอุณหภูมิของนักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่บุคลากรต่างๆบริเวณทางเข้าโรงเรียนทุกวันหากพบผู้ที่มีอาการเป็นไข้หรือป่วยให้หยุดเรียนหรือทำงานทันที
การคัดกรองไข้

การคัดกรองไข้

การคัดกรองไข้