โรงเรียนบ้านวังตลับ

หมู่ที่ 4 บ้านวังตลับ ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-845298

การออกกำลังกาย ของนักเรียนและชุมชน

การออกกำลังกาย ของนักเรียนและชุมชนได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีการสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถในกีฬาด้านต่างๆ ณโรงเรียนบ้านวังตลับ

การออกกำลังกาย

การออกกำลังกาย

การออกกำลังกาย