โรงเรียนบ้านวังตลับ

หมู่ที่ 4 บ้านวังตลับ ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-845298

กิจกรรมวันอาเซียน การเรียนรู้ผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ

กิจกรรมวันอาเซียน และกิจกรรมภาษาอังกฤษมีการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาเซียนและความรู้ทางภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเกิดความสนุกสนาน

กิจกรรมวันอาเซียน

กิจกรรมวันอาเซียน

กิจกรรมวันอาเซียน