โรงเรียนบ้านวังตลับ

หมู่ที่ 4 บ้านวังตลับ ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-845298

จิตอาสาเพื่อพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล​

จิตอาสาเพื่อพ่อ ณโรงเรียนบ้านวังตลับวันที่9ตุลาคม2560เพื่อสอนให้นักเรียนรู้และเข้าใจการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล​แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช​มหาราช​ บรมนาถบพิตร​และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว​

จิตอาสาเพื่อพ่อ

จิตอาสาเพื่อพ่อ

จิตอาสาเพื่อพ่อ