โรงเรียนบ้านวังตลับ

หมู่ที่ 4 บ้านวังตลับ ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-845298

จิต ปัจจัยทางจิตในการแพทย์แผนปัจจุบัน

จิต ปัจจัยทางจิตในการแพทย์สามารถใช้ เพื่อปรับปรุงสุขภาพของทั้งบุคคลและชุมชนทั้งหมด หน่วยงาน มีผลดีอย่างมากต่อ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล และผ่านกลไกทางจิตและจิตใต้สำนึกของมัน และในโซมาติกส์ ซันเจนิค เช่น อารมณ์เชิงบวกทั้งหมดมีผลในการรักษา เช่นเดียวกับปัจจัยทางจิตวิญญาณ ของบุคคลเช่นศรัทธา ความหวังความรักความตั้งใ จความเชื่อมั่นการมองโลกในแง่ดี พวกเขาส่งผลกระทบ ต่อบุคคลในวงกว้าง

จากการปรับปรุงการทำงาน ของระบบโซมาติกส่วนบุคคลไปจนถึง การเพิ่มขึ้นอย่างเด่นชัดในศักยภาพ ที่สร้างสรรค์ของบุคคลและการรักษาโรค ที่ดูเหมือนรักษาไม่หาย จากปัจจัยเหล่านี้ ปัจจัยที่เรียกว่า การรักษาศรัทธา มีความสำคัญเป็นพิเศษ การก่อตัวของความเชื่อในการรักษ าคือการเปลี่ยนแปลงอย่าง มีสติของบุคคลจากทัศนคติ สู่ความเจ็บป่วย เป็นทัศนคติ การฟื้นตัว สุขภาพ ตามด้วยการเปลี่ยนแปลงของ ภาพภายในของโรค เป็นภายในภาพสุขภาพ

การสะกดจิตตัวเองที่กำหนดเป้าหมายทาง ซาโนโลยี สามารถมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูสมดุลทาง จิต ในการรักษาผู้ป่วย ในหนังสือ ข้อเสนอแนะ และบทบาท ในชีวิตสาธารณะ ให้ตัวอย่างที่แท้จริงที่น่าสนใจ ของประเภทนี้ เด็กชายได้รับความทุกข์ทรมาน จากอาการอัมพาตจากโรคฮิสทีเรีย แพทย์ไม่รู้จักโรคและยอมรับว่าเป็นโรคที่รักษาไม่หาย ครั้งหนึ่งในความฝัน เด็กชายเห็นพระพักตร์ของพระมารดาแห่งพระเจ้า

จิต

ผู้ซึ่งได้รับคำสั่งให้โค้งคำนับไอคอนของพระมารดาแห่งพระเจ้า ซึ่งยังคงไม่เป็นอันตรายในโบสถ์ที่ถูกทำลายโดยพายุฝนฟ้าคะนอง ระหว่างการเยี่ยมเยียนและพิธีสวดมนต์ เด็กชายก็ยืนขึ้น ความศรัทธาที่คลั่งไคล้ของผู้คนในพลังการช่วยชีวิตและการรักษาของไอคอนก็ช่วยได้เช่นกัน ในที่สุด กลไกทางประสาทสรีรวิทยาและจิต อารมณ์ของการสะกดจิตตัวเองก็ได้ผล ในการเชื่อมต่ออย่างใกล้ชิดกับปัญหาทางจิตเป็นสถานะ ที่สำคัญมากและพัฒนาไม่ดี

ในแง่ของการประยุกต์ใช้ ในความสัมพันธ์กับยา ซึ่งเป็นจิตไร้สำนึก หลังเป็นชุดของการกระทำ ทางจิตกระบวนการต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อจิตสำนึกและพฤติกรรม ของบุคคลนั้นไม่มีรายงานที่ชัดเจน ของโลกแห่งจิตไร้สำนึกมีหลายด้านและหลากหลายมาก เหล่านี้เป็นการทำงานอัตโนมัติที่ส่งผ่านจากทรงกลมของจิตสำนึกไปสู่จิตไร้สำนึกในขณะที่เด็กพัฒนา นี่ยังเป็นอาการกำเริบของจิตใต้สำนึกที่เกิดจากความปรารถนาที่ไม่ได้สติของผู้ป่วย

เพื่อกระตุ้นความเห็นอกเห็นใจของผู้อื่น เพื่อดึงดูดความสนใจของแพทย์ บุคลากร สิ่งเหล่านี้คือสภาวะที่ถูกสะกดจิต ความฝัน สัญชาตญาณ การท่องจำและการจดจำโดยไม่สมัครใจ กรณีของการแก้ปัญหาในทันทีและไม่สมัครใจสำหรับปัญหาและงานสร้างสรรค์ เป็นต้น นักจิตวิเคราะห์จากการตั้งคำถามพิเศษของผู้ป่วยในสภาวะถูกสะกดจิต ได้รับข้อมูลมากมายเกี่ยวกับชีวิตในอดีตของพวกเขา แต่ในสภาวะตื่นนอน พวกเขาไม่สามารถและไม่ต้องการพูดถึงความใกล้ชิด

และแง่มุมอื่นๆ ของชีวิตพวกเขา เมื่อพวกเขาได้ยินจากนักสะกดจิตเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ซ่อนเร้นซึ่งมักทำให้เกิดโรคและใกล้ชิด พวกเขาก็ตอบโต้อย่างรวดเร็ว รุนแรง และกระตือรือร้น แต่หลังจากออกจากสภาวะถูกสะกดจิต ความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขามักจะดีขึ้นอย่างมาก กลไกทางจิตสรีรวิทยาของ อาการท้องอืด ทำงาน แนวคิดของท้อง ถูกนำมาใช้ในเชิงปรัชญาและวิทยาศาสตร์โดยอริสโตเติลปราชญ์ชาวกรีกโบราณ ในความเห็นของเขา

วิญญาณมนุษย์ได้รับการชำระให้สะอาด เนื่องจากความรู้สึกกลัวและความเห็นอกเห็นใจ เมื่อดูงานที่น่าเศร้า ดังนั้นจึงได้รับการเยียวยาทางศีลธรรม เหตุการณ์บนเวทีที่ก่อให้เกิดประสบการณ์ที่ยากลำบากในท้ายที่สุดจะนำไปสู่การปลดปล่อยอารมณ์และจิตใจ เห็นได้ชัดว่าขั้นตอน การสารภาพบาปของคริสเตียน ก็ขึ้นอยู่กับกลไกทางจิตและสรีรวิทยา ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งมักจะนำไปสู่การปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สารภาพ

ลัทธิชามานยังสัมพันธ์กับผลกระทบ ต่อโครงสร้างส่วนลึกของสมอง ต่อทรงกลมของจิตไร้สำนึก บนพื้นฐานของการปฏิบัติที่มีอายุหลายศตวรรษเขาได้ระบุและปรับปรุงวิธีการจิตอายุรเวชโดยธรรมชาติซึ่งมีอิทธิพลต่อกลไกการควบคุมระบบประสาทของจิตไร้สำนึก เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการรับรู้ข้อมูล จากโลกรอบข้างไม่เพียงแต่เกิดขึ้น ที่ประสาทสัมผัสอย่างมีสติเท่านั้น แต่ยังเกิดขึ้นในระดับจิตใต้สำนึกด้วย ข้อมูลส่วนใหญ่มาจากช่องทางที่สองของจิตใต้สำนึก

ข้อมูลที่ได้รับผ่านช่องทางนี้ จะไม่สูญหายไปอย่างไร้ร่องรอยใน ห้องใต้ดินของจิตไร้สำนึก ภายใต้เงื่อนไขบางประการ มันสามารถทะลุมิติของจิตสำนึก และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ วันนี้ยาเปิดโอกาสใหม่ในการมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่ถูกสุขลักษณะ ที่มีความหมายของบุคคล โดยมีอิทธิพลต่อโครงสร้า งของจิตใต้สำนึกของเขา ผู้คนไม่ได้ใช้ทรัพยากรด้านสุขภาพอย่างเต็ม ที่เนื่องจากการไร้ความสามารถ

และไม่เต็มใจที่จะนำทักษะด้านแรงงานจำนวนมากไปสู่ระบบอัตโนมัติ นั่นคือหลายคนไม่ได้นำทักษะและความสามารถที่ได้รับมาอย่างมีสติไปสู่ระดับที่พวกเขาแสดงออกอย่างเต็มที่และทำงานได้ จะอยู่ในโหมดอัตโนมัติของจิตใต้สำนึก สิ่งนี้สามารถปลดปล่อยจิตสำนึกของบุคคล ปรับปรุงสุขภาพของเขา และด้วยเหตุนี้จึงดึงดูดทรัพยากร ของการป้องกันทางสังคม และจิตวิทยา ปรากฎว่าเมื่อสิ้นสุดสถาบันการแพทย์ นักเรียนส่วนใหญ่เข้าถึงระดับความรู้เท่านั้น

และมีเพียงไม่กี่ระดับเท่านั้น ระดับของความสามารถในการเชี่ยวชาญการยักย้ายถ่ายเททางคลินิกต่างๆ อย่างมืออาชีพ ในเวลาเดียวกัน นักศึกษามหาวิทยาลัยแพทย์ทุกคนในปีที่สี่ทราบอย่างชัดเจนว่าบทบาทที่กำหนดในการพัฒนาหรือในทางกลับกัน การรักษาโรคนั้นเป็นวิถีชีวิตของบุคคล วลีนี้ซึ่งกลายเป็นหลักสมมุติฐานของการดูแลสุขภาพ มักจะตามด้วยรายการเงื่อนไขเฉพาะ และปัจจัยหลายประการที่กำหนดธรรมชาติของชีวิต

สถานะทางสังคมและการเงิน การศึกษา นิสัยที่ไม่ดี โภชนาการ การไม่ออกกำลังกาย เป็นต้น แต่ถึงตอนนี้ สื่อมวลชนเริ่มจัดอยู่ในกลุ่มปัจจัยดังกล่าวบ่อยขึ้นเรื่อยๆ อย่างแรกล้อเล่นแล้วค่อยเอาจริงเอาจัง โดยทั่วไปแล้วข้อมูลและสื่อ ถึง เป็นช่องทางหลักในการเข้าสู่จิตใจของผู้คน ท้ายที่สุด ไม่เป็นความลับอีกต่อไป ที่ข้อมูลในปัจจุบันมีต่อผู้คน สภาพร่างกาย และจิตใจของพวกเขา อิทธิพลเกือบมากกว่า

 

 

 

 

บทความที่น่าสนใจ : วัยเด็ก ความทรงจำที่ตลกขบขันจากวัยเด็กที่เกี่ยวข้องกับการแสดงตลก