โรงเรียนบ้านวังตลับ

หมู่ที่ 4 บ้านวังตลับ ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-845298

ประกันภัย กรณีผู้เอาประกันภัยควรทำอย่างไร อธิบายได้ ดังนี้

ประกันภัย การซื้อประกันการเดินทาง เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมตัวไปเที่ยวต่างประเทศ บริษัท ประกันภัย ในประเทศ เสนอโปรแกรมการเดินทางที่มีตัวเลือกมากมาย ทุกคนที่เดินทางไปต่างประเทศ สามารถเลือกตัวเลือกที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงลักษณะเฉพาะของการเดินทาง ไม่เพียงแต่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางเท่านั้น แต่ยังต้องรู้วิธีใช้อย่างถูกต้องด้วย

การเตรียมตัวสำหรับเหตุการณ์เอาประกันภัย เหตุการณ์ผู้เอาประกันภัย คือเหตุการณ์ที่บริษัทประกันภัยชดใช้ค่าเสียหาย รายชื่อเหตุการณ์ดังกล่าว ระบุไว้ในสัญญาประกันการเดินทาง งานแรกคือการศึกษาความเสี่ยงที่ครอบคลุมก่อนการเดินทาง เพื่อให้เข้าใจในกรณีฉุกเฉินว่า เหตุการณ์จะได้รับการยอมรับว่า เป็นผู้ประกันตนและจะมีการชดใช้ค่าใช้จ่าย กิจกรรมอื่นๆที่ควรทำก่อนการเดินทาง มีดังนี้

บันทึกนโยบายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์บนสมาร์ทโฟน หรือพิมพ์สำเนากระดาษ เน้นรายละเอียดการติดต่อของบริษัทช่วยเหลือ ด้วยเครื่องหมายบนกระดาษ ผู้ติดต่อแยกต่างหากบนโทรศัพท์ รวบรวมชุดปฐมพยาบาลที่มียาลดไข้ และยาแก้แพ้บนท้องถนน อย่าลืมยาเม็ดที่คุณใช้เป็นประจำ ชุดปฐมพยาบาลจะไม่ใช้พื้นที่มากนัก แต่จะช่วยให้คุณประหยัดเงินในการซื้อยาราคาแพงในต่างประเทศ

ประกันภัย

ประเมินระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับความเป็นไปได้ของการสื่อสารในกรณีฉุกเฉิน ผู้ที่ไม่แน่ใจในตนเองสามารถรวมบริการล่ามไว้ในสัญญาประกันภัยได้ ต้องบันทึกกรมธรรม์ประกันการเดินทางแบบดิจิทัลลงในอุปกรณ์ในลักษณะที่สามารถใช้ได้ เมื่อไม่มีอินเทอร์เน็ต ในหมายเหตุ ในที่จัดเก็บไฟล์ หากฝ่ายบริการไม่ตอบสนองต่อคำขอ คุณควรโทรติดต่อศูนย์ติดต่อของบริษัทประกันภัยที่ทำสัญญา

และมีการชี้แจงวิธีการติดต่อบริษัทช่วยเหลือในปัจจุบัน การดำเนินการในกรณีของผู้เอาประกันภัย ดังนั้น ระหว่างการเดินทาง คุณล้มป่วย ได้รับบาดเจ็บ สัมภาระสูญหาย คุณไม่สามารถบินออกตามวันที่กำหนด นั่นคือเหตุการณ์ผู้เอาประกันภัยตามสัญญาได้เกิดขึ้น สิ่งที่ต้องทำก่อน การดำเนินการแรก คือการโทรหาความช่วยเหลือ ตามหมายเลขติดต่อที่ระบุในกรมธรรม์

ความช่วยเหลือเป็นสำนักงานตัวแทนของบริษัทประกัน ในต่างประเทศที่มีตารางการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง เป็นบริษัทนี้ตามชื่อที่จะให้ความช่วยเหลือ ประสานงานการดำเนินการ ในการสนทนาทางโทรศัพท์กับตัวแทนของความช่วยเหลือ ผู้เสียหายรายงานว่า ข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน อายุการใช้งานของกรมธรรม์ประกันภัย ตำแหน่งของคุณ ผู้ติดต่อสำหรับการสื่อสาร มือถือ หมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน ที่อยู่อีเมล เป็นต้น

สาระสำคัญของสิ่งที่เกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับลักษณะของเหตุการณ์ที่เอาประกันภัย และข้อมูลที่ให้ไว้ ที่ปรึกษาจะใช้มาตรการ โทรเรียกรถพยาบาล ส่งเหยื่อไปที่สถาบันการแพทย์ การจัดกลุ่มค้นหาและอื่นๆ สำคัญหลังจากติดต่อขอความช่วยเหลือแล้ว คุณต้องทำตามขั้นตอนที่ ที่ปรึกษาระบุเท่านั้น การกระทำอิสระที่ไม่ได้ตกลงกับผู้จัดการ อาจส่งผลให้มีการปฏิเสธการชำระเงินคืนค่าใช้จ่าย

การเบิกค่ารักษาพยาบาลออกนอกกระเป๋า ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาประกันการเดินทาง บริษัทประกันภัย จะจ่ายบริการฉุกเฉินหรือบริการทางการแพทย์อื่นๆ ตามใบแจ้งหนี้ที่ออกโดยความช่วยเหลือ แต่มีข้อยกเว้นเมื่อผู้ประกันตนจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ จะได้รับคืนก็ต่อเมื่อตกลงกับพันธมิตร IC ในต่างประเทศ นักท่องเที่ยวต้องเก็บเอกสารยืนยันค่าใช้จ่ายทั้งหมดไว้

เหล่านี้เป็นเช็คจากร้านขายยาสำหรับยา บิลจากคลินิก ใบสั่งยา หลังจากกลับมาที่ยูเครนแล้ว นักท่องเที่ยวจะยื่นคำร้องต่อบริษัทประกันภัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ของผู้เอาประกันภัย และเอกสารยืนยันค่าใช้จ่าย ได้รับค่าชดเชยตามลักษณะที่กำหนด หากสัญญากำหนดไว้สำหรับการหักลดหย่อน นั่นคือจำนวนเงินสำหรับการชำระเงินคืนด้วยตนเอง จะต้องคำนึงถึงขนาดของสัญญาด้วย

ตัวอย่างเช่น หากมีค่าเท่ากับ 100 ยูโร และนักท่องเที่ยวจ่ายค่ารักษา 200 ยูโร IC จะคืนเงินส่วนต่างเพียง 100 ยูโรเท่านั้น ค่าใช้จ่ายไม่คืนเมื่อไหร่ ข้อยกเว้นในการชำระเงิน ถือเป็นความเสี่ยงที่ไม่ได้ประกันตามสัญญา รายการที่ทราบล่วงหน้าก็จะต้องศึกษาอย่างรอบคอบ การปฏิเสธที่จะชำระเงินมีสิทธิ์ในสถานการณ์ต่อไปนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ผู้เอาประกันภัย

นักท่องเที่ยวอยู่ในสภาพมึนเมายาหรือแอลกอฮอล์ การดำเนินการเรียกรถพยาบาลไปพบแพทย์ ไม่เห็นด้วยกับผู้ดำเนินการของบริษัทช่วยเหลือการบาดเจ็บ ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย ความขัดแย้งทางทหาร การประท้วงทางแพ่ง การมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ที่กระทรวงการต่างประเทศของประเทศ ไม่แนะนำให้เข้าร่วม การบาดเจ็บเป็นผลมาจากการฝึกกีฬาผาดโผน เป็นต้น

ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในสัญญาพื้นฐาน หากคุณกำลังวางแผนวันหยุดเฉพาะ คุณควรรวมตัวเลือกที่เหมาะสมไว้ในนโยบาย การเจ็บป่วยเรื้อรังที่รุนแรงขึ้น การประกันภัยขั้นพื้นฐานเกี่ยวข้องกับการจัดองค์กร และการจ่ายเงินช่วยเหลือฉุกเฉิน ถูกแดดเผา รายการนี้จะต้องรวมอยู่ในกรมธรรม์ หากคุณกำลังเดินทางไปยังประเทศที่มีสภาพอากาศร้อน

ซึ่งคุณสามารถเผาตัวเองกลางแดดได้ ผู้เอาประกันภัยได้กระทำการอันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ เพื่อรับการชำระเงินคืนในเวลาที่เหมาะสม และครบถ้วน สิ่งสำคัญคือต้องศึกษาเงื่อนไขของสัญญาประกันการเดินทางอย่างรอบคอบ เพื่อพิจารณาตัวเลือกเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับธรรมชาติของวันหยุด และลักษณะส่วนบุคคล ควรจะรวมอยู่ด้วย

 

 

 

 

บทความที่น่าสนใจ : เต้านม วิธีการเตรียมเต้านมให้นมลูก อธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้