โรงเรียนบ้านวังตลับ

หมู่ที่ 4 บ้านวังตลับ ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-845298

มดลูก การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาเยื่อบุมดลูกอักเสบ

มดลูก การรักษาโรคเยื่อบุโพรงมดลูกอักเสบ ควรมีความครอบคลุมและไม่เพียงแต่การรักษา การบำบัดเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการกำจัดปัจจัยจูงใจ เนื้องอกต่อมไร้ท่อ การเผาผลาญและความผิดปกติในการทำงานอื่นๆ การรักษาโรคที่เกิดขึ้นพร้อมกัน การฟื้นฟูไบโอซีโนซิสในช่องคลอด การบำบัดด้วยภูมิคุ้มกัน การรักษาโรคเยื่อบุโพรงมดลูกอักเสบ รวมถึงการใช้สารต้านแบคทีเรีย ยาต้านเชื้อรา ยาต้านไวรัส ยาต้านคลามัยเดียลและสารอื่นๆ

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลของวิธีการวิจัยทางจุลชีววิทยาและพิเศษ การรักษาด้วยเลเซอร์จะแสดงทั้งในระยะเฉียบพลันและเรื้อรังของโรค ใช้เลเซอร์ฮีเลียมนีออนและเซมิคอนดักเตอร์ ในระยะเรื้อรังมีการกำหนดขั้นตอนทางกายภาพบำบัด อิเล็กโตรโฟรีซิสของเยื่อบุโพรงมดลูก หากปากมดลูกอักเสบเกิดขึ้นกับพื้นหลัง ของการแตกของปากมดลูกหลังจากการรักษาด้วยยาแก้อักเสบ จะมีการระบุการทำศัลยกรรมพลาสติกของปากมดลูก โรคอักเสบเฉียบพลันของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี

เยื่อบุโพรงมดลูกอักเสบเป็นโรค ที่เกิดจากการอักเสบของเยื่อบุโพรงมดลูก ซึ่งเกิดจากเชื้อโกโนค็อกคัส สแตไฟโลคอคคัส สเตรปโตคอคคัส เอสเชอริเชียโคไล คลามัยเดีย กระบวนการอักเสบขยายไปถึงชั้นการทำงาน และฐานของเยื่อบุมดลูกหรือมีลักษณะเฉพาะ เยื่อบุโพรงมดลูกอักเสบ กระบวนการอักเสบจะจับเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อของมดลูก ที่อยู่ติดกับเยื่อบุโพรงมดลูก สาเหตุที่เป็นไปได้ของเยื่อบุมดลูกอักเสบเฉียบพลัน ขึ้นอยู่กับสาเหตุเยื่อบุมดลูกอักเสบ

มดลูก

ต่อไปนี้มีความโดดเด่นโรคหนองใน วัณโรค แอคติโนมัยโคติกไม่เฉพาะเจาะจงหรือผสม อาการทางคลินิกของเยื่อบุมดลูกอักเสบ เยื่อบุโพรงมดลูกอักเสบส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นหลังจากการคลอดบุตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการสูญเสียเลือดมาก สภาพภาวะความไม่สมดุลของแบคทีเรียก่อนหน้าของช่องคลอด จุดโฟกัสเรื้อรังของการติดเชื้อและโรคโลหิตจางในระหว่างตั้งครรภ์ การทำแท้งหรือการขูดมดลูกเพื่อวินิจฉัย การมีเลือด เศษไข่ของทารกในครรภ์

รวมถึงเนื้อเยื่อที่ตกตะกอนมีส่วนช่วย ในการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ พวกเขาสังเกตเห็นการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ อิศวร หนาว สารคัดหลั่งจากระบบสืบพันธุ์ที่มีกลิ่นหรือมีสติ การละเมิดการปฏิเสธเยื่อบุโพรงมดลูก ที่เปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาในช่วงมีประจำเดือนทำให้เกิดอาการ บางครั้งกระบวนการอักเสบผ่านหลอดเลือด และเส้นเลือดฝอยขยายไปถึงชั้นกล้ามเนื้อ ด้วยการพัฒนาของเยื่อบุโพรงมดลูกอักเสบ การอักเสบติดเชื้อของรังไข่เป็นโรคอักเสบของรังไข่

ตามกฎแล้วรอยโรคที่แยกได้ของรังไข่นั้นเกิดจาก การเผาไหม้ของอวัยวะที่อยู่ติดกัน ภาคผนวกและเป็นเรื่องรอง ในกรณีส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นพร้อมกับความเสียหายต่อท่อนำไข่ การอักเสบติดเชื้อของท่อนำไข่ ภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยที่สุดของโรคคือโพวาร์ที่ต้องได้รับการผ่าตัด การอักเสบติดเชื้อของท่อนำไข่ ศัลยกรรมตกแต่งหลอดมดลูก การอักเสบติดเชื้อของท่อนำไข่ โรคอักเสบของอวัยวะในมดลูกเป็นหนึ่งในโรคที่พบบ่อยที่สุด ของบริเวณอวัยวะเพศ

มักเกิดขึ้นจากน้อยไปหามาก เมื่อการติดเชื้อแพร่กระจายจากช่องคลอด โพรงมดลูก ส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับการคลอดบุตรที่ซับซ้อนหรือการทำแท้ง สเปกตรัมของเชื้อโรคคล้ายกับ เยื่อบุโพรงมดลูกอักเสบเฉียบพลัน กระบวนการอักเสบมักจะเริ่มต้นที่เยื่อเมือกของท่อนำไข่ จากนั้นจึงผ่านไปยังเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อและเซรุ่ม เยื่อบุโพรงมดลูกอักเสบ โรคเยื่อหุ้มปอดอักเสบ สารหลั่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการอักเสบจะสะสมอยู่ในรูของท่อนำไข่

จากนั้นจึงเทออกจากส่วนท้องเข้าไปในช่องท้อง ซึ่งมักทำให้เกิดกระบวนการยึดเกาะ การอุดตันของท่อนำไข่ทำให้เกิดการอักเสบของถุงน้ำ ไฮโดรซัลปินซ์ ไพโอซัลพินซ์ คลินิกโรคไขข้ออักเสบ ภาพทางคลินิกของศัลยกรรมตกแต่งหลอดมดลูกเฉียบพลัน มีลักษณะความเจ็บปวดในช่องท้องส่วนล่าง ไข้ การเสื่อมสภาพของสภาพทั่วไป อาการ ความรู้สึกเจ็บปวดหรือแสบร้อนเวลาปัสสาวะและอาหารไม่ย่อย ในวันแรกของการเกิดโรคช่องท้องจะตึงเจ็บปวดเมื่อคลำ

ปรากฏการณ์ของการป้องกันกล้ามเนื้อก็เป็นไปได้ การตรวจทางนรีเวชเพิ่มความเจ็บปวด รูปทรงของส่วนต่อท้ายไม่ชัดเจน บวม การแทรกซึมของเยื่อบุช่องท้อง อวัยวะขยายใหญ่ขึ้น ซีดขาว ความคล่องตัวมีจำกัดในภาพเลือด การเปลี่ยนแปลงของสูตรเม็ดเลือดขาวไปทางซ้าย เศษส่วนของโกลบูลินมีอิทธิพลเหนือในโปรตีน ระดับของโปรตีน ปฏิกิริยาซีในเลือดเพิ่มขึ้นและ ESR เพิ่มขึ้น เมื่อรุนแรงอาจมีการเปลี่ยนแปลง ของระบบหลอดเลือดและระบบประสาท

ในระดับมากภาพทางคลินิกถูกกำหนด โดยความรุนแรงของจุลินทรีย์ ภูมิคุ้มกันของสิ่งมีชีวิตและด้วยเหตุนี้ ความรุนแรงของปฏิกิริยาการอักเสบ และลักษณะของสารหลั่งเซรุ่มเป็นหนอง วิธีการวินิจฉัย กระบวนการอักเสบของอวัยวะสืบพันธุ์ภายใน การวินิจฉัยเยื่อบุมดลูกอักเสบเฉียบพลัน และศัลยกรรมตกแต่งหลอด มดลูก ขึ้นอยู่กับการตีความข้อมูล ประวัติการป่วยที่ถูกต้อง ลักษณะของข้อร้องเรียนและผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ของการตรวจทางนรีเวช

เยื่อบุมดลูกอักเสบ มดลูกขยายเล็กน้อยเจ็บปวดเมื่อคลำพบการปลดปล่อยทางพยาธิวิทยา จากคลองปากมดลูกด้วยศัลยกรรมตกแต่งหลอดมดลูก อวัยวะมดลูกที่ขยายใหญ่ขึ้นและเจ็บปวด ซึ่งเมื่อรวมกับข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ ในการตรวจเลือด เม็ดเลือดขาว การเปลี่ยนสูตรเม็ดเลือดขาวไปทางซ้าย เพิ่ม ESR ช่วยให้คุณสร้างการวินิจฉัยที่ถูกต้อง การศึกษาแบคทีเรียและแบคทีเรีย ช่วยให้สามารถระบุเชื้อจุลินทรีย์ได้ ควรทำการศึกษาทางแบคทีเรียวิทยาก่อนเริ่มการรักษา

ยาปฏิชีวนะด้วยแอนติบอดี้ที่จำเป็น เพื่อให้การรักษาต่อไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขอแนะนำให้ทำการตรวจอัลตราซาวด์ เพื่อตรวจหาการเพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลง ในกายวิภาคของอวัยวะอุ้งเชิงกราน ตรวจหาของเหลวอิสระในกระดูกเชิงกรานขนาดเล็ก วินิจฉัยภาวะแทรกซ้อน ไฮโดรซัลปินซ์ ไพโอซัลพินซ์ การก่อตัวของถุงน้ำดีรังไข่ การแนะนำการส่องกล้องในคลินิกทางนรีเวช ได้เพิ่มความสามารถในการวินิจฉัยอย่างมีนัยสำคัญ นี่เป็นวิธีเดียวสำหรับการวินิจฉัยที่รวดเร็ว

โดยได้รับวัสดุสำหรับการตรวจทางแบคทีเรีย และการดำเนินการทางการแพทย์ ควรระลึกไว้เสมอว่าการศึกษาจุลชีพของจุลินทรีย์ในคลองปากมดลูกนั้น ไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะระบุเชื้อโรคในโรคไขสันหลังกระดูกอักเสบเฉียบพลันได้เพียง 10 ถึง 25 เปอร์เซ็นต์ของกรณีที่จุลินทรีย์ มีความคล้ายคลึงกับแบคทีเรียที่พบในเอกซูเดทและเนื้อเยื่อท่อ โรคใดที่ควรแยกจากโรคศัลยกรรมตกแต่งหลอดมดลูกเฉียบพลัน ต้องแตกต่างจากการตั้งครรภ์นอกมดลูกที่ถูกขัดจังหวะ

ไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน โรคลมชักจากรังไข่ การบิดของขั้วของเนื้องอกในรังไข่ บางครั้งมีปัญหาในการแยกแยะการอักเสบเฉียบพลันของมดลูก และการบิดของก้านช่อดอกของซีสต์หรือเนื้องอกในรังไข่ ระยะหลังมีอาการกำเริบอย่างกะทันหันของโรคโดยไม่มีข้อบ่งชี้ใน กระบวนการอักเสบในอวัยวะของมดลูก การตรวจหาเนื้องอกทรงกลมที่มีลักษณะคล้ายเนื้องอกในบริเวณอวัยวะ เจ็บปวดเมื่อเคลื่อนตัว การแทรกซึมของการอักเสบแบบพาราเมตริกนั้น แตกต่างจากศัลยกรรมตกแต่งหลอดมดลูก ในลักษณะที่หนาแน่นกว่า ผ่านไปยังผนังอุ้งเชิงกรานเยื่อเมือก ภายใต้การแทรกซึมจะไม่เคลื่อนไหว

อ่านต่อได้ที่ >>  ท่อนำไข่ การพยากรณ์โรคมะเร็งในมดลูกและมะเร็งท่อนำไข่