โรงเรียนบ้านวังตลับ

หมู่ที่ 4 บ้านวังตลับ ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-845298

มะเร็งเม็ดเลือดขาว สาเหตุของการติดเชื้อและวิธีรักษามะเร็ง

มะเร็งเม็ดเลือดขาว

มะเร็งเม็ดเลือดขาว ปัจจัยทางพันธุกรรมของสาเหตุของมะเร็งเม็ดเลือดขาวมีอะไรบ้าง เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของมะเร็งเม็ดเลือดขาวก็มีอยู่เช่นกัน การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่า พ่อแม่จะถ่ายทอดโรคนี้ให้บุตรหลานของตน แต่หมายความว่า ความชุกของโครโมโซม และมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ผิดปกติทางพันธุกรรมนั้น สูงกว่าคนปกติอย่างมีนัยสำคัญ

เช่นเดียวกับพีเอช หรือการมีอยู่ของโครโมโซม จะเหมือนกับอุบัติการณ์ของมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังแบบมัยอีโลจีนัส หากฝาแฝดคนใดคนหนึ่งเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว โอกาสที่อีกคนจะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวจะสูงมาก ปัจจัยการแผ่รังสีที่ทำให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว เกิดจากการฉายรังสี ยังเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในชีวิต

รังสีทุกชนิดทำอันตรายต่อร่างกายมนุษย์อย่างมาก ในรายที่ร้ายแรง รังสีนี้สามารถกระตุ้นการตรวจหามะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ ดังนั้นในชีวิตปกติต้องอยู่ห่างจากสารกัมมันตภาพรังสีทุกชนิด ปัจจัยทางเคมีที่ทำให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว เนื่องจากเริ่มเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว เพราะเกี่ยวข้องกับการที่ผู้ป่วยได้รับสารเคมีบางชนิด

ซึ่งอาจไม่ทราบในขณะนั้น สารเคมีบางชนิด มีผลทำให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว หากผู้ที่เคยสัมผัสกับเบนซิน และอนุพันธ์ของเบนซีนเป็นเวลานาน หรือในปริมาณมาก อัตราการตรวจพบมะเร็งเม็ดเลือดขาว จะสูงกว่าประชากรทั่วไป ยาต้านมะเร็งบางชนิด เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว

การติดเชื้อไวรัสที่เกิดจากมะเร็งเม็ดเลือดขาว ยังเป็นสาเหตุสำคัญของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวอีกด้วย ไวรัสจำนวนมากแพร่กระจาย ในระหว่างการติดต่อประจำวันของผู้คน การทดลองในสัตว์ทดลองแสดงให้เห็นว่า มะเร็งเม็ดเลือดขาว อาจเกิดจากไวรัสที่ก่อให้เกิดมะเร็ง เมื่อเร็วๆ นี้ได้มีการค้นพบว่า ไวรัสมะเร็งเม็ดเลือดขาวของมนุษย์ สามารถทำให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวในมนุษย์

เมื่อพูดถึงไวรัส ผู้คนมักจะขมวดคิ้ว มีไวรัสหลายชนิดที่ทำให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวในชีวิต โดยไวรัสเนื้องอกอาร์เอ็นเอ เป็นไวรัสที่พบได้บ่อยที่สุด ไวรัสอยู่ในสัตว์ การทดลองยืนยันว่า ไวรัส เป็นหนึ่งในปัจจัยโน้มเอียงของมะเร็งเม็ดเลือดขาวมลภาวะทางอาหาร และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากมะเร็งเม็ดเลือดขาว หากผู้คนกินผัก ผลไม้และอาหารอื่นๆ ที่มีปุ๋ยและยาฆ่าแมลง

โดยแหล่งน้ำที่ไม่สะอาดเป็นเวลานาน จะทำให้การทำงานของเม็ดเลือดปกติของไขกระดูกเสียหาย และก่อให้เกิดโรคได้ง่ายมาก นอกจากนี้ควรสังเกตด้วยว่า มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม มลพิษค่อยๆ ปล่อยก๊าซพิษ ซึ่งมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์

วิธีรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว โดยการใช้ยา เมื่ออาการเริ่มแรกไม่รุนแรง การใช้ยารักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวก็ยังดี การรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยการแพทย์นั้น เป็นเพราะสามารถรักษาอาการ และสาเหตุที่แท้จริงได้ การรักษาไม่มีผลข้างเคียงที่สำคัญ ดังนั้นจึงเป็นตัวเลือกแรก สำหรับการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว เมื่อผู้ป่วยได้รับเคมีบำบัด วิธีการรักษานี้ยังสามารถใช้เป็นการบำบัดแบบเสริมได้ ควรสังเกตว่า การเลือกใช้ยาขึ้นอยู่กับสภาพของผู้ป่วย

ควรรักษาโดยการทำรังสีบำบัด เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง การฉายรังสีเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด รังสีบำบัดอาศัยการฉายรังสีบางส่วนในการรักษาผู้ป่วย วิธีการรักษานี้ สามารถควบคุมสภาพของผู้ป่วย และลดการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งได้เป็นอย่างดี ในปัจจุบัน เป็นวิธีการรักษามะเร็งที่นิยมใช้กันมากที่สุด

การปลูกถ่ายไขกระดูก ในการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว การปลูกถ่ายไขกระดูกเป็นวิธีที่ดี ในการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โดยทั่วไปจะใช้เมื่อไม่สามารถควบคุมสภาพของผู้ป่วยได้ เนื่องจากวิธีนี้มีความเสี่ยงสูง การรักษาจะยุ่งยากกว่า ไม่เพียงแต่แหล่งกระดูกเท่านั้นที่จะหาได้ง่าย นอกจากนี้จะมีผลข้างเคียงมากมาย ดังนั้นอย่าทำการปลูกถ่ายไขกระดูก เพราะเป็นทางเลือกสุดท้าย

อาการแรกของมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน ส่วนใหญ่เป็นไข้ ซึ่งแสดงออกได้ว่า มีอาการไข้เป็นพักๆ หรือมีไข้ผิดปกติ และอุณหภูมิร่างกายอยู่ที่ 37.5 ถึง 40 องศาเซลเซียส หรือสูงกว่านั้น แต่อาการไม่หนาวสั่น หากเลือดออกเป็นอาการทั่วไปของมะเร็งเม็ดเลือดขาว บริเวณที่มีเลือดออก สามารถกระจายไปทั่วร่างกาย โดยเฉพาะในโพรงจมูก ช่องปาก เหงือก ใต้ผิวหนังและอวัยวะ อาจมีเลือดออกในกะโหลกศีรษะ หูชั้นใน และอวัยวะภายใน

ภาวะโลหิตจาง สามารถเกิดขึ้นได้ในระยะเริ่มต้นของโรคโลหิตจาง โดยจะแสดงเป็นผิวสีซีด เวียนศีรษะและใจสั่น ภาวะตับโต 50 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว จะมีอาการของมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน กลุ่มลิมโฟซิติกมีความสำคัญมากที่สุด ต่อมน้ำเหลืองจะบวมทั่วร่างกาย มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันกลุ่มลิมโฟซิติกพบได้บ่อยกว่า แต่ต่อมน้ำเหลืองเฉียบพลัน ไม่สำคัญเท่ากับต่อมน้ำเหลืองเรื้อรัง

ต่อมน้ำเหลืองอยู่ที่คอ ใต้วงแขน ขาหนีบ และต่อมน้ำเหลืองส่วนลึกจะอยู่ใกล้เมดิแอสตินัม และอวัยวะภายใน ต่อมน้ำเหลืองโตมักจะอ่อนหรือแข็งปานกลาง โดยมีผิวเรียบไม่มีความอ่อนโยน และการยึดเกาะรอยโรคที่ผิวหนัง เยื่อเมือกพร้อมกับความเสียหายของผิวหนังจากมะเร็งเม็ดเลือดขาว ซึ่งปรากฏเป็นก้อน ผื่นตามผิวหนั เป็นต้น ความเสียหายของเยื่อเมือก ปรากฏเป็นอาการบวม และเป็นแผลในเยื่อบุจมูก เยื่อบุทางเดินหายใจ และเยื่อเมือกในช่องปาก

อ่านต่อเพิ่มเติม :::  ความดันโลหิต ไม่ควรรับประทานอาหารประเภทใดบ้าง