โรงเรียนบ้านวังตลับ

หมู่ที่ 4 บ้านวังตลับ ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-845298

วันต่อต้านยาเสพติด เดินขบวนประชาสัมพันธ์

วันต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านวังตลับจัดกิจกรรมเดินขบวนวันต่อต้านยาเสพติดในวันที่26มิถุนายนเพื่อให้นักเรียนและชุมชนรู้และเข้าใจโทษภัยและช่วยกันระวังป้องกันห่างไกลยาเสพติดวันต่อต้านยาเสพติด

วันต่อต้านยาเสพติด

วันต่อต้านยาเสพติด