โรงเรียนบ้านวังตลับ

หมู่ที่ 4 บ้านวังตลับ ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-845298

สถานการณ์โควิด การจัดการเรียนการสอน

สถานการณ์โควิด แพร่ระบาดได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ on hand คือการให้แบบฝึกหัดให้การบ้านไปทำที่บ้านอาจใช้ร่วมกับรูปแบบอื่น ๆ ตามบริบทของโรงเรียน

สถานการณ์โควิด

สถานการณ์โควิด

สถานการณ์โควิด