โรงเรียนบ้านวังตลับ

หมู่ที่ 4 บ้านวังตลับ ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-845298

muscle การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการผ่าและกำจัดเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อ

muscle การผ่าตัดที่แพร่หลายที่สุดคือ การผ่าและกำจัดเนื้อเยื่อของ muscle การตัดกล้ามเนื้อในส่วนฐานของ IVS หรือที่รู้จักในชื่อปฏิบัติการดาวน์ฟอล ในบางกรณีการผ่าตัดส่วนที่มากเกินไปของ IVS จะดำเนินการโดยใช้ PSMC หรือการเปลี่ยนวาล์วไมทรัลพร้อมกัน ในบางกรณีการผ่าตัดของกล้ามเนื้อปาปิลลารี่จะเพิ่มปริมาตรของโพรง การสังเกตส่วนใหญ่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ LV การผ่ากล้ามเนื้อ การตัดกล้ามเนื้อ ในการลดความไล่ระดับใน LV

รวมถึงปรับปรุงอาการทางคลินิก โดยทั่วไปแล้วการเข้าถึงทรานสอะออร์ติกนั้นนิยม สำหรับการผ่าตัดใส่ท่อซิลิโคนด้านซ้ายและด้านขวาหรือแบบรวม การศึกษาในช่วงต้นโดยใช้เทคนิคนี้มีความเสี่ยงสูง ต่อการเสียชีวิตจากการผ่าตัด 10 ถึง 15 เปอร์เซ็นต์ ตัวเลขเหล่านี้มักถูกอ้างถึงโดยผู้เสนอขั้นตอนทางเลือก เช่น การทำจังหวะ 2 ครั้งของกระตุ้นการทำงานของตับอ่อน และกล้ามเนื้อหัวใจตายพื้นฐาน IVS อย่างไรก็ตาม จากการปรับปรุงเทคนิคการป้องกันกล้ามเนื้อหัวใจตาย

การเตรียมการก่อนผ่าตัด ความเสี่ยงระหว่างการผ่าตัดสำหรับผู้ป่วย ที่มีภาวะการขยายตัวผิดปกติ รุนแรงลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ป่วยทุกรายดำเนินการโดยใช้ AIC ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นและภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำปานกลาง 32 องศาเซลเซียส ในกรณีของ CABG ร่วมกันจะทำการตรวจการติดต่อระหว่างหลอดเลือดของหลอดเลือดก่อน การแทรกแซงการผ่าตัดอื่นๆ ที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด จะดำเนินการหลังจากเสร็จสิ้นการขยาย การตัดกล้ามเนื้อและการซ่อมแซม IVS

muscl

บ่อยครั้งที่มันซับซ้อนโดยการพัฒนาการปิดล้อม ของขาซ้ายของกลุ่มของเขาหรือการปิดล้อมตามขวางทั้งหมด นอกจากนี้ ภาวะแทรกซ้อนรวมถึงการทะลุของ IVS ระหว่างการแทรกแซงและปริมาณการผ่าตัดไม่เพียงพอ เนื่องจากพื้นที่ที่สัมผัสถูกจำกัด การปรับเปลี่ยนส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการพัฒนาเทคนิค สำหรับการเข้าถึงพื้นผิวสิ่งกีดขวางที่ขยายออกไป การตัดบางส่วนของกล้ามเนื้อออก และขยายช่วยให้สามารถเข้าถึงโครงสร้างที่ลึกกว่าของช่อง

ซึ่งการผ่าตัดของตุ่มมากเกินไป และการเคลื่อนย้ายหรือการตัดตอนบางส่วนของกล้ามเนื้อปาปิลลารี่ นำไปสู่การแก้ไขอุปกรณ์วาล์วไมทรัลที่ผิดรูปทางกายวิภาค หลอดเลือดหัวใจและการผ่าตัดขวางตามขวางต่ำทำขึ้น เพื่อประสานของวาล์วเอออร์ตาซึ่งทำให้เข้าถึงส่วนพื้นฐานของ IVS ความชุกของการเจริญเติบโตมากเกินไป จะพิจารณาจากการมองเห็นและการคลำ ตะขอสามง่ามที่แหลมคม ตัวดึงกลับถูกวางไว้อย่างระมัดระวังที่จุดที่ลึกที่สุดของกะบัง

รวมถึงมีภาวะการเพิ่มจำนวนของเซลล์ ดังนั้น จึงแยกส่วนในช่องท้องของเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อรกได้อย่างแม่นยำ เครื่องมือดึงรั้ง เคลื่อนไปข้างหน้าในขอบเขตการมองเห็นของศัลยแพทย์ ดังนั้น มวลกล้ามเนื้อสำหรับการผ่าตัดจึงได้รับการแก้ไขและเน้นอย่างชัดเจน รอยบากตามยาวอยู่ใต้วงแหวนพังผืดของ AV ในทิศทางของฟันหด 2 ถึง 3 เซนติเมตร ครั้งแรกที่จุดที่ลึกที่สุดของยอดโคโรนารีด้านขวา ด้านล่างฟอราเมนหลอดเลือดหัวใจด้านขวาและที่ 2

ในทิศทางของผนังปลอด LV แผลนี้อาจขยายไปถึงการสอดแผ่นพับไมตรัล แผลทั้ง 2 จะเชื่อมต่อกันด้วยแผลตามขวางเพื่อเอาเนื้อเยื่อ ที่ถือโดยเครื่องมือดึงรั้งออกให้หมด หลังจากสร้าง LV ที่กว้างและลึกแล้ว การเข้าถึงโครงสร้างที่ลึกกว่าของ LV จะเปิดขึ้นจากนั้นกล้ามเนื้อปาปิลลารี่ทั้ง 2 จะถูกระดมอย่างเต็มที่และทราเบคิวเล ที่มีการเพิ่มจำนวนของเซลล์ทั้งหมด รวมถึงส่วนที่มากเกินไปของกล้ามเนื้อปาปิลลารี่จะถูกตัดออก ในขั้นตอนนี้ของการผ่าตัด

ซึ่งจำเป็นต้องมีการสร้างภาพข้อมูลที่ดีของสนามผ่าตัด เพื่อความปลอดภัยของการผ่าตัด ในกรณีของการอุดตันของ RVOT ที่มีนัยสำคัญ เนื้อเยื่อส่วนเกินของช่องท้องด้านขวาจะถูกตัดออกผ่านแผล ซึ่งปิดด้วยเนื้อเยื่อหรือโดยการใช้แผ่นแปะ เนื้อร้ายผนังกั้นที่เกิดจากแอลกอฮอล์ อีกวิธีหนึ่งในการรักษาผู้ป่วย HCM โดยไม่ใช้ยาคือการสร้างเนื้อร้ายผนังกั้นช่องจมูกที่เกิดจากแอลกอฮอล์ รูปภาพของผนังกั้นด้านหน้าของผนังกั้น Q-กล้ามเนื้อหัวใจตาย

พัฒนาด้วยการเปลี่ยนแปลง ECG ที่สอดคล้องกันการเพิ่มขึ้นของกิจกรรม CPK และการเกิดขึ้นของการปิดล้อมของแขนงขวาของกลุ่มของเขา ซึ่งเป็นผลมาจากความหนาของกล้ามเนื้อหัวใจของส่วนฐานของกะบังลดลง อย่างไรก็ตาม อุบัติการณ์ของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ และความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตกะทันหันยังคงเหมือนเดิม เนื้อร้ายในการรักษาดังกล่าวนำไปสู่การลดการอุดตัน ของระบบทางเดินน้ำออกของช่องซ้ายลดลง ในการไล่ระดับภายในหลอดเลือด

ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงวัตถุประสงค์ ในหลักสูตรทางคลินิกของโรค ขออภัยมีข้อมูลเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับผลลัพธ์ระยะยาว การลดกล้ามเนื้อหัวใจตายครั้งแรกที่ประสบความสำเร็จ โดยการฉีดแอลกอฮอล์ 96 เปอร์เซ็นต์ จำนวนเล็กน้อยเข้าไปในผนังกั้นของผนังกั้นผนังหลอดเลือดหัวใจ ด้านซ้ายขนาดใหญ่แห่งแรก LADCA ได้ดำเนินการในปี 2537 และรายงานในปี 2538 ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการเสนอการปรับเปลี่ยนเทคนิคการระเหยแบบดั้งเดิมหลายครั้ง

ปริมาณแอลกอฮอล์ที่ใช้เริ่มแรก 3 ถึง 5 มิลลิลิตรลดลงเหลือ 2 มิลลิลิตรหรือน้อยกว่า และการใช้ TEE การตรวจสอบได้ปรับปรุงความปลอดภัยของขั้นตอน ปัจจุบันการระบุสาขาของผนังกั้น ด้วยการแนะนำความคมชัดของอัลตราซาวด์ แอลกอฮอล์เข้าสู่ LPNKA ไม่รวมอยู่ในการบังคับเอ็กซ์เรย์ 1 ถึง 2 มิลลิลิตร ตัดกันไปยังเรือเป้าหมายผ่านรูของสายสวนบอลลูนที่พองตัว การป้องกันความเสียหายของ LDL และภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเป็นสิ่งสำคัญ ด้วยเหตุนี้จึงใช้บอลลูนขนาดสั้นที่มีขนาดเพียงพอ ซึ่งพองตัวเป็นเวลา 5 นาที และอีกมากมายตั้งแต่ฉีดแอลกอฮอล์ครั้งสุดท้าย

 

 

 

 

บทความที่น่าสนใจ : กระเพาะอาหาร อธิบายการพัฒนาและโครงสร้างของกระเพาะอาหาร