โรงเรียนบ้านวังตลับ

หมู่ที่ 4 บ้านวังตลับ ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-845298

ตับ อธิบายภาวะซึมเศร้าของตับ ไปจนถึงเนื้องอกและความซบเซาของตับ

ตับ

ตับ เรารู้ว่ามีสาเหตุหลายประการของเนื้องอก และปัจจัยทาง … Read more