โรงเรียนบ้านวังตลับ

หมู่ที่ 4 บ้านวังตลับ ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-845298

ขากรรไกร อธิบายเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆ ทันตกรรมของขากรรไกรบนและล่าง

ขากรรไกร

ขากรรไกร ส่วนทันตกรรมของขากรรไกรบนและล่าง ประกอบด้วยส่ว … Read more