โรงเรียนบ้านวังตลับ

หมู่ที่ 4 บ้านวังตลับ ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-845298

อาการไอ ในเด็กการรักษาด้วยยาและการรักษาโดยไม่ใช้ยา

อาการไอ

อาการไอ ในเด็กมีเลือดออกบริเวณรอบข้างน้อยเกินไปสำหรับกา … Read more