โรงเรียนบ้านวังตลับ

หมู่ที่ 4 บ้านวังตลับ ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-845298

สภาพอากาศ การวิจัยสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างสภาพอากาศกับอารมณ์ของผู้คน

สภาพอากาศ

สภาพอากาศ ในสหราชอาณาจักร ดวงอาทิตย์ส่องแสงเป็นเวลาหลาย … Read more