โรงเรียนบ้านวังตลับ

หมู่ที่ 4 บ้านวังตลับ ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-845298

ลำไส้เล็ก การตรวจลำไส้เล็กส่วนต้นรวมถึงลำไส้เล็กส่วนกลางและส่วนปลาย

ลำไส้เล็ก

ลำไส้เล็ก สรีรวิทยาของลำไส้เล็กส่วนต้น ทางกายวิภาคและหน … Read more