โรงเรียนบ้านวังตลับ

หมู่ที่ 4 บ้านวังตลับ ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-845298

ความร้อน อธิบายกระบวนการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างร่างกายกับสิ่งแวดล้อม

ความร้อน

ความร้อน การผลิตความร้อนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต … Read more