โรงเรียนบ้านวังตลับ

หมู่ที่ 4 บ้านวังตลับ ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-845298

ไขมันในเลือดสูง อาการของภาวะไขมันในเลือดสูงเป็นอย่างไร อธิบายได้ ดังนี้

ไขมันในเลือดสูง

ไขมันในเลือดสูง น้อยคนนักที่จะเข้าใจมันจริงๆ ดังนั้น จึ … Read more